WYPEŁNIENIE

Kodeks postępowania

Grupa SEAT, jako część Grupy Volkswagen, głosi otwartą i transparentną kulturę korporacyjną, będąc przekonaną, że działania biznesowe zapewniają rzetelną bazę dla osiągania sukcesu gospodarczego.

 

To dlatego Grupa SEAT zawsze podkreśla wielką ważność, nie tylke w wypełnianiu prawa ale również z rygorystycznej obserwacji licznych dobrowolnych dizałań, reguł i pryncypiów etycznych, kytóre zaadaptowaliśmy jako integralny component naszej kultury korporacyjnej, która zapewnia ramę uczciwego i honorowego zachowania, w codziennej pracy i podejmowaniu decycji.

Te postanowienia, reguły wewnętrzne i pryncypia etyczne zostały zawarte w naszym Kodeksie Postępowania. Ten zestaw reguł jest współmierny do naszej odpowiedzialności i zapewnia naszym pracownikom, współpracownikom i partnerom biznesowym mapę drogową, pomagającą w wyzwaniach prawnych i etycznych codziennego życia. SEAT i Volkswagen ustaliły system zapobiegania i narzędzi komunikacyjnych skierowanuch do wszystkich członków grupy, który muszą znać, posługiwać się i nakłonić innych do posługiwania się nim, istniejącym prawem, Kodeksem Postępowania i innymi kodeksami.

Ponadto my, Grupa SEAT wspomagamy i nakłaniamy naszych partnerów biznesowych, by w swoich korporacjach stosowali nasz Kodeks Postępowania.

Pobierz Kodeks Postępowania grupy SEAT :

POBIERZ