Czy kwalifikuję się do programu samochodów „Motability”?

 

Program Motoability nie jest dostępny na rynku Polskim.