WYPEŁNIENIE

Kanały alarmowe

Grupa SEAT głosi korporacyjną kulturę compliance, będąc powiązana zarówno z prawem krajowym, jak i międzynarodowym oraz przepisami wewnętrznymi Firmy i Grupy Volkswagen.

Ponieważ uważamy, że transparentność i zaufanie są szczególnie ważne dla zrównoważonego rozwoju i sukcesu Firmy, Grupa SEAT zapewnia swoim pracownikom, partnerom biznesowym i innym zainteresowanym osobom trzecim Przewodnik Antykorupcyjny (wersja niemiecka i angielska) jak również kanał informacyjny:

TRANSPARENCIA@SEAT.ES

To konto pocztowe jest prowadzone przez Audyt Wewnętrzny jako narzędzie ewidencji korupcji i innych nieprawidłowości, bądź konfliktów z prawem, z pryncypiami zawartymi w Kodeksie Postępowania, lub z naszymi wewnętrznymi przepisami.

Audyt Wewnętrzny przeprowadza rzetelne i obiektywne oceny, zapewniając maksymalną tajemnicę wszystkim używającym tego kanału.

Informacja o ochronie danych: Twoje dane będą zawarte w pliku, którego właścicielem jest SEAT SA, w celu przeanalizowania skargi. Ponadto możesz zawsze wycofać, poprawić czy skasować swoją skargę pod adresem: transparencia@seat.es.

SYSTEM OMBUDSMAN

Grupa SEAT Group, jako integralna część Grupy Volkswagen, czerpie korzyści z tak zwanego Systemu Ombudsman, w którym informacje o korupcji są bezpiecznie przekazywane.
Ombudsman (szwedzkie określenie “komisarza” czy “przedstawiciela”) Grupy Volkswagen, to dwaj niezależni prawnicy związani przysięgą tajemnicy zawodowej, którzy trzymają w dyskrecji dane o korupcji i namiary informatorów.
Po dalsze informacje o Systemie Ombudsman Volkswagena, zapraszamy na następujące strony:

Wersja Angielska
Wersja Niemiecka