WYPEŁNIENIE

Kodeks postępowania

Grupa SEAT, jako część Grupy Volkswagen, głosi otwartą i transparentną kulturę korporacyjną. Jesteśmy przekonani, że działania biznesowe zapewniają rzetelną bazę dla osiągania sukcesu gospodarczego.

To dlatego Grupa SEAT zawsze poświęca wiele uwagi, nie tylko przestrzeganiu, ale również rygorystycznej obserwacji licznych dobrowolnych działań, reguł i pryncypiów etycznych, które zaadaptowaliśmy jako integralny komponent naszej kultury korporacyjnej, która zapewnia ramę uczciwego i honorowego zachowania, w codziennej pracy i podejmowaniu decyzji.

Te postanowienia, reguły wewnętrzne i pryncypia etyczne zostały zawarte w naszym Kodeksie Postępowania. Ten zestaw reguł jest współmierny do naszej odpowiedzialności i zapewnia naszym pracownikom, współpracownikom i partnerom biznesowym mapę drogową, pomagającą w wyzwaniach prawnych i etycznych codziennego życia. SEAT i Volkswagen ustaliły system zapobiegania i narzędzi komunikacyjnych skierowanych do wszystkich członków grupy, który muszą znać, posługiwać się i nakłonić innych do posługiwania się nim, istniejącym prawem, Kodeksem Postępowania i innymi kodeksami.

Ponadto my, Grupa SEAT wspomagamy i nakłaniamy naszych partnerów biznesowych, by w swoich korporacjach stosowali nasz Kodeks Postępowania.