Informacje o szkoleniach technicznych dla personelu warsztatów dostępne są pod numerem telefonu:
(61) 62 73 628 i (61) 62 73 635.

Koszt połączenia - opłata jak za połączenie międzymiastowe wg cennika operatora.