Pozostaw swoje dane

Pozostawienie przez Ciebie danych identyfikacyjnych i kontaktowych i wysłanie formularza oznacza Twoją prośbę i zgodę na skontaktowanie się Tobą z użyciem telefonu lub adresu e-mail w celu umówienia wizyty serwisowej (usługa) u wybranego przez Ciebie Autoryzowanego Partnera Serwisowego marki SEAT. Oddzwonimy do Ciebie, zweryfikujemy Twoje dane i potwierdzimy Twoje zainteresowanie wizytą serwisową. Następnie Twoją sprawę przekażemy wybranemu przez Ciebie Autoryzowanemu Partnerowi Serwisowemu SEAT, który skontaktuje z Tobą celem obsługi Twojej sprawy (Preferowany Partner). Podanie Twoich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi zapytania, czyli Twojej sprawy.

Współadministratorami przekazanych nam danych są:

- Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP),
- SEAT S.A. z siedzibą przy Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell, wpisana do rejestru handlowego  Barcelony pod numerem 23662, folio 1, numer karty 56855 (Centrala);
- Preferowany Partner.

Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP:
Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”; Możesz skontaktować się także z pozostałymi Współdministratorami bezpośrednio.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych poniżej.

Cele i podstawy prawne:

1)       Będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji akcji przywoławczej oraz wykonywania obowiązków związanych z bezpieczeństwem produktu, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa oraz ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO);
2)       W ramach uzasadnionego interesu  (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO) wykorzystamy Twoje dane celem:
-         w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
-         w celach statystycznych, audytowania i raportowania wewnętrznego, do Centrali oraz w ramach sieci dealerskiej, dokonywania rozliczeń finansowych; 
3)   Dane przetwarzać będziemy ponadto w celu udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych: firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, audytorzy, call center. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen AG.

Okres przechowywania:
 Twoje dane osobowe w związku z prowadzeniem akcji serwisowych możemy przetwarzać przez ww. okres 10 lat od dnia wydania samochodu licząc od końca roku. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Pouczenie o prawach:
masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl, a także bezpośrednio u każdego z pozostałych Współadministratorów.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

Prawo do skargi:
masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.